mobile

globesvglobe

Vi har utarbetat som grund för vår kvalitetsmanual, som följer ISO9001:2008 kvalitetsplan. Tillsammans med vår partner har vi kapacitet att utföra svetsarbete enl. SFS-EN ISO 3834-2.

Asetsi Oy:s kvalitetslöfte

  • Vi arbetar enligt kundens önskemål för att möta kundens krav för produkter och tjänst
  • Vi arbetar nära samman med leverantörerna av produkter som vi använder i vårt arbete för att kunna svara kundens kvalitetsplan och garantera kundnöjdhet
  • Vi följer och utför förbättringar i vår verksamhet och följer lakar, bestämmelser och branschens övriga krav
  • Vi kontrollerar att levererade varor och produkter, tjänster stämmer enl. överenskommet samt följer kundens behov
  • Vi väljer framgång sätt och teknik så att det är miljövänliga, ekonomiska och garanterar optimalt slutresultat
  • Hela personalen har bundit sig för att kunna leverera den bästa kvalitet tjänst
  • Vår kvalitets löfte grundar sig på ISO 9001:2008 standar.

Asetsi-Kvalitetsplan

Ladda Asetsi Oy:s kvalitets plan manual.

Kvalitetsplan