mobile

globesvglobe

Miljöansvar baseras på ISO 14001-systemet. Vi har utvecklat vårt miljösystem från 2012. Vi Fyller miljöplan på alla våra projekt, skriftlig miljöplan innan start av projekt.

Asetsi Oy:s Miljö löfte

  • Vi följer ISO 14001:2004 –miljö standard
  • Vi kommer att ta hänsyn till och uppfylla kraven i miljölagstiftningen
  • Vi förbättra ständigt vår service och miljöpåverkan från våra produkter och tjänster
  • Vi utveckla och förbättra våra tjänster och miljövänlighet av våra produkter och vi för mer miljövänliga produkter när det är ekonomiskt möjligt
  • Vi minskar mängden avfall som genereras av våra projekt genom att uppmuntra de återvinningsbara produkterna
  • Vi försöker att samordna transporter, vi föredrar miljövänlig transport och vi köper större engångsposter
  • Vi försöker att uppfylla kraven från kundens miljöarbete på arbetsplatsen, vi sortera avfallet enl. hänvisning från kund

Asetsi- Miljöplan

Ladda Asetsi Oy:s Miljöplan manual

Miljöplan