mobile

globefiglobe

Ympäristövastuumme perustuu ISO 14001 –järjestelmään. Olemme kehittäneet ympäristökäsikirjaamme vuodesta 2012 ja täytämme kaikista kohteistamme kirjallisen ympäristösuunnitelman ennen projektin aloitusta.

Asetsi Oy:n ympäristölupaus

  • Seuraamme ISO 14001:2004 –ympäristöstandardia
  • Huomioimme ja täytämme ympäristölainsäädännön määräykset
  • Seuraamme jatkuvasti palveluidemme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksia
  • Kehitämme ja parannamme palveluidemme ja tuotteidemme ympäristöystävällisyyttä ja suosimme ympäristöystävällisempiä tuotteita aina kun se on taloudellisesti mahdollista
  • Säästämme energiaa ja raaka-aineita ja käytämme kierrätettäviä tuotteita mahdollisuuksien mukaan
  • Vähennämme projekteissamme syntyvien jätteiden määrää suosimalla kierrätettäviä tuotteita
  • Käytämme kuljetuksissamme mahdollisimman paljon kuljetusliikkeiden yhteiskuljetuksia, suosimme ympäristöystävällisiä kuljetuksia ja ostamme mahdollisimman suuria kertaeriä
  • Noudatamme työmailla asiakkaan ympäristövaatimuksia ja lajittelemme syntyvät jätteet

Asetsi-ympäristösuunnitelma

Lataa tästä Asetsi Oy:n ympäristösuunnitelma (ruotsiksi)

Miljöplan