mobile

globefiglobe

Asetsi Oy tekee vaativat
teollisuuden hitsaustyöt Pohjoismaissa

Asetsi Oy toteuttaa vaativia teollisuuden hitsaustöitä Pohjoismaissa. Erikoisosaamistamme on lämpölaitoskattiloiden, -putkistoja ja –kuljettimien asennus ja huolto.

Hitsaajillamme on SFS-EN-287-1 mukaiset pätevyydet yleisimmille voimalaitosympäristössä käytettäville teräksille. Lisäksi noudatamme sertifioituja laatu- ja ympäristöjärjestelmiä.